Sociālās aprūpes centrs Allaži ir mājas - šeit Jūs esat ģimenes ģimenē, profesionālā aprūpe un gardi ēdieni. Centrs atrodas plašā, iekoptā teritorijā, mežu un pļavu ielokā. 

        Aprūpes centra atrašanās vieta ir īsta miera un dabas oāze. Allažu dabas takas - Kaļķugravas jeb Mežmuižas avoti, Černausku dižozols, Černausku dižakmens un Ezernieku krasta kritenes ir jauki pastaigu objekti. Netālu no aprūpes centra atrodas Allažu baznīca, iepirkties var tuvākajā pārtikas veikalā. Tikai 6 km ir lidz Siguldai un 46 km lidz Rīgai.Kārtība, kā tuvinieks var pieteikties apmeklējumam un nosacījumi viesošanās laikā.

Apmeklējumi ir pieļaujama tikai gadījumos, kad iestādē nav akūti COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

* Apmeklējumi ir atļauta tikai tuviniekam, kurš 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi .
* Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti:
labos laika apstākļos SAC teritorijā, neatbilstošos laika apstākļos, apmeklējumi pieļaujami SAC  darbinieku apmeklējumiem paredzētājā telpā.
* Vienā apmeklējuma reizē var viesoties ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi;

*Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – telpās 2 m distance, jālieto deguna un mutes aizsargus, jāveic roku dezinficēšana;

* Ja apmeklējums notiek SAC teritorijā- deguna un mutes aizsargus var nelietot:

*Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot SAC administrācijai vismaz vienu dienu iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai no 8.00 līdz 16.00, pa tālruni 27325971, brīvdienās – pa tālruni 29299952.

* SAC darbinieks apliecinājuma veidlapā fiksē ciemiņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus glabā 14 dienas epidemioloģiskajai izmeklēšanas gadījumiem.

*.Klientu apmeklējuma laiks noteikts katru dienu  no 14.00 līdz 16.00.

* Pie guloša klienta tiek ielaists 1 apmeklētājs, lietojot halātu, bahilas, mutes un deguna aizsargmasku, cepurīti. Obligāti jāveic roku dezinfekcija.

* Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt SAC teritoriju. Konstatējot būtiskus pārkāpumus drošības noteikumu neievērošanā, turpmākie apmeklējumi būs liegti.